top of page
  • Writer's pictureElizabeth Lam

Butter chicken 印度香料牛油雞

呢個就係令人聞fat喪膽嘅 butter chicken!! 印度好多香料對身體好有益但係唔一定辣㗎 !好似呢一個butter chicken咁 夠曬creamy 入面 落咗 瑪莎拉香料 薑黃 同紅椒粉, 以前喺加拿大 食親印度餐都會叫, 原裝嘅Butter chicken係會 將個醬汁過篩令到嘅醬汁非常非常之滑 ,之但係 我想保存番茄皮蕃茄核嘅纖維和營養,所以我就冇特別過篩,但係一樣 又滑又creamy。 為咗減低食譜嘅醣分我減少咗 乳酪嘅用量取而代之 我用咗 忌廉 再加埋 大大舊嘅牛油 it's very good fat. 我仲用咗雞髀肉汁味濃又juicy~

Butter chicken 印度香料牛油雞!!!

印度香料牛油雞 Butter chicken 黃洋蔥半個 牛油兩湯匙 蒜蓉 1 tsp 各一茶匙 瑪莎拉香料 丶 紅椒粉 丶孜然粉 丶薑黃粉 一塊月桂葉 1/4 杯希臘式乳酪 1/2 杯 忌廉 1杯蕃茄蓉 鹽丶黑椒 少許 椰子油1 Tablespoons 連皮雞腿肉 一磅 瑪莎拉香料 1 tsp ( 醃雞)

做法: 雞腿肉切件 加入 馬莎拉 丶鹽丶黑椒 , 煎pan開中火 落椰子油 雞件兩邊煎香 留起備用 於同一個煎pan 炒洋蔥 至金黃色 然後加入 蕃茄肉 丶 蒜蓉 及香料 略煮 兩至三分鐘。 把醬汁用電動攪拌器打至幼滑, 然後放回鍋中 開細火 加入 乳酪及忌廉煮滾 ,鹽和黑椒略為調味 。 加入牛油 及 雞件 煮大約三分鐘 或至雞肉全熟。

唔用現成醬汁made from scratch!!

1,140 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page