top of page
  • tindywong

生酮韓式辣醬炒腩片~ (食譜)

法邊豆粒煎豆角~ 好多買咗生酮韓式辣椒醬嘅朋友仔都要問我點樣用,當然除咗平時燒下肉打邊爐愛嚟點,梗係用嚟煮餸喇今晚我就用咗嚟整個韓式辣醬炒腩片

其實呢我正職係邱太~Eye Kitchen嗰啲副業嚟㗎啫

食譜: "酮醬"韓式辣椒醬 2 tsp 荷蘭豬腩片 300-400g 洋蔥 半個 切絲 無糖魚露 1 tsp 羅漢果糖 1/2 tsp 水 2-3湯匙 麻油 1-2 tsp

鑊開中大火洋蔥加入炒兩分鐘至金黃留起備用 再加入一湯匙油放入豬腩片略為炒散加入魚露炒至轉色,加入韓式辣椒醬兜畫洋蔥回懷加羅漢果糖及水轉細火煮一分鐘如收水太乾可再多加兩至三湯匙水。 熄火後加入麻油兜勻起鑊。

食材可購自Eye kitchen

生酮營養餐盒program: www.jollytasty.comhk/ketoRecent Posts

See All
bottom of page